O firmě

Hlavním oborem činnosti firmy jsou projekty rodinných domů, a to jak novostavby, tak i změny a rekonstrukce existujících staveb. Součástí našich služeb, v případě zájmu klienta, jsou činnosti související s realizací stavby, tzn. vyřízení stavebního povolení, spolupráce při výběru dodavatele stavby a autorský dozor nad prováděním stavby až po její kolaudaci. Dále též můžeme zajistit vybavení interiéru a odborný odhad ceny nemovitosti pro případ jejího nákupu nebo prodeje.

První samostatný projekt majitele firmy, podle kterého se realizovala stavba (přestavba rodinného domu), získal stavební povolení 2. března 1983. To bylo necelé tři roky poté, co získal diplom inženýra na stavební fakultě ČVUT v Praze. V roce 1991 absolvoval Ing. Tománek zkoušky v Ústavu vzdělávání pracovníků ve stavebnictví v Praze a získal Průkaz zvláštní způsobilosti k činnosti ve výstavbě. Jako samostatný podnikatelský subjekt s živnostenským listem vznikla firma v roce 1992, předmětem podnikání je projektová činnost ve výstavbě. Firma má autorizaci v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb.

Kancelář firmy je ve vlastním rodinném domě v Kobylisích. Při jednání je možno zaparkovat vůz na pozemku firmy. V případě potřeby je Katastrální úřad vzdálen 150 metrů od kanceláře.


Realizované projekty


Kontakt

Ing. Jiří Tománek – IVP SERVIS
Ke Koupališti 32/6, 182 00 Praha 8
IČO 15902714
Tel.: 242 486 313
Mobil: +420 603 725 350
E-mail: jtomanek@post.cz