Kobylisy 2000

Charakteristika domu
Plně vybavený patrový RD 4+1 s atriem a garáží. Dům je postaven v proluce na místě odstraněného stavení, půdorysné i výškové řešení je omezeno sousední zástavbou.
Pozemek
Svažitý, v těsné blízkosti ulice, ve tvaru obdélníka s rozměry 8 x 14 m. Prakticky celá plocha pozemku o výměře 110 m2 je zastavěna.
Popis domu
Obvodové zdivo je z pórobetonu, východní a severní fasáda obytné části je zateplena. Strop přízemí je z litého betonu, strop patra je tvořen konstrukcí dřevěného krovu, krytina je z živičných šindelů. Vytápění je teplovodní, zdrojem tepla je kotel na zemní plyn.
Výměry
Zastavěná plocha domu je 75 m2 (90 m2 včetně krytého stání). Podlahová plocha je 115 m2, z toho obytná plocha je 62 m2. Obestavěný prostor je 465 m3.
Foto
Foto
 

Uvedené ukázky a stručný popis rodinných domů v žádném případě nejsou katalogem typových projektů. Právě naopak. Jsou dokladem toho, že každé řešení domu je založeno na individuálních požadavcích investora a jedinečnosti prostředí, v němž je dům umístěn. Ze stejného důvodu nejsou uváděny stavební náklady. Podobně vypadající domy mohou mít značně odlišnou cenu, vzhledem k různé volbě materiálů a vnitřního vybavení.

Domy jsou pro přehlednost uvedeny pod názvem lokality, ve které jsou umístěny, letopočet znamená rok uvedení do provozu.


Realizované projekty


Kontakt

Ing. Jiří Tománek – IVP SERVIS
Ke Koupališti 32/6, 182 00 Praha 8
IČO 15902714
Tel.: 242 486 313
Mobil: +420 603 725 350
E-mail: jtomanek@post.cz